Grup Xandre és una empresa especialitzada en la rehabilitació de totes les zones comuns dels edificis amb diferents branques: rehabilitació de façanes, pintat i conservació d’escales, instal·lacions d’aigua i llum, impermeabilització de terrats, construcció de façanes, reparació i pintat de patis de llums i substitució de baixants de fibrociment per PVC, o canvi d’extraccions de fums de campanes o calderes de gas, ja sigui amb treball vertical o sistemes mòbils de ponts penjats.

En aquesta última branca estem homologats en el tractament de productes amb amiant en major o menor quantitat. Estem inscrits en el RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) (RERA nº 30/AB/05 nº SS 08/049410408 i NIF B-59146779). El número de treballadors oscil·la al voltant dels 20 operaris, tots amb els cursos i revisions mèdiques adients sobre els treballs a realitzar en el procés de retirada i transport de materials amb risc d’amiant.

Tots els treballs es realitzen d’acord amb el Reial Decret de 396/2006 “Disposicions mínimes de seguretat i salut amb el reglament de treballs amb amiant” i la seva màxima expressió en la llei 31/1995 “Prevenció de riscos laborals” i el “Decret de disposicions mínimes de seguretat i salut relatives als EPI’s o Equips de Protecció Individual”.

Els residus d’amiant estan catalogats com a tòxics i perillosos per la OMAM/304/2002 de 8 de febrer d’acord amb el “Catàleg Europeu de Residus” (CER) amb la referència CRC/CER: 170605 i 170601. Per tant, els residus produïts es portaran a l’abocador controlat designat per la junta de residus.

 

Diferents maneres de presentar-se l’amiant en les construccions:

Empresa certificada per la Generalitat de Catalunya per a la retirada d’amiant

 
 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers, analitzant els seus hàbits de navegació, a la nostra pàgina web, amb la finalitat de garantir la qualitat, seguretat i millora dels serveis oferts a través de la mateixa. En els casos en què l'usuari no manifesti expresamense si accepta o no la instalacion de les cookies, però continui utilitzant la nostra pàgina web, s'entén que aquest ha donat el seu consentiment, informant expressament de la possibilitat de bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. Podeu obtenir més informació referent a això consultat la nostre POLÍTICA DE PRIVACITAT, i el nostre AVÍS LEGAL .

ACEPTAR
Aviso de cookies