En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reglament Europeu UE 2016/679 l’informem del següent:

Identitat i dades de contacte del responsable del tractament.

Comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de. XANDRE, S.L.u amb NIF B59146779, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder prestar els nostres serveis, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l’activitat de l’empresa i els seus serveis.

Modalitat de recollida i tractament de les dades.

Les dades es recullen directament de l’interessat, en forma presencial o mitjançant el formulari de la nostra web corporativa, facilitant al mateix tota la informació necessària que preveu la llei. El tractament es realitza mitjançant instruments automatitzats en compliment de la normativa i de conformitat amb els principis de correcció, licitud, transparència i tutela del seu confidencialitat i drets. El nostre sistema informàtic està estructurat de manera que es pugui prevenir la pèrdua de dades, usos il·lícits o no correctes i accessos no autoritzats, complint amb les normes de seguretat exigibles.

Base jurídica – Finalitat del tractament.

Les dades comunicades seran únicament els estrictament indispensables per a l’execució de la prestació sol·licitada: pressupostos, factures, informes, …La comunicació d’aquestes dades és obligatòria per poder donar execució als serveis que se li han ofert i una possible denegació de la comunicació per la seva banda comportarà per a aquesta empresa la impossibilitat de complir amb les prestacions acordades.

Destinataris als quals se’ls pot comunicar les seves dades.

Les seves dades no es comunicaran a tercers, excepte quan sigui necessari i indispensable (o, en tot cas, funcional) per al desenvolupament dels serveis que ens ha demanat o hi hagi una obligació legal. Es realitzaran altres possibles comunicacions a altres subjectes (autoritzats, nomenats i instruïts específicament pel Responsable). Les seves dades no es difondran a tercers sense el vostre hagi prestat prèviament i expressament el seu consentiment i no seran objecte de transmissió, sota cap concepte, a tercers països fora de la UE.

Durada de la conservació de les dades de caràcter personal

Les seves dades de caràcter personal es conservaran durant el temps considerat útil per a l’execució de la prestació sol·licitada o per a la gestió d’activitats administratives posteriors,. XANDRE, S.L.u es compromet a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal facilitades i a tornar-les a l’interessat o destruir un cop finalitzada la relació contractual.

Drets de l’interessat i revocació del consentiment prestat.

Vostè té dret a sol·licitar al titular, en qualsevol moment, l’accés a les seves dades, així com la rectificació, la cancel·lació o la portabilitat dels mateixos. Així mateix té dret a sol·licitar la limitació del tractament o oposar-se a aquest. A més, podrà revocar en qualsevol moment els consentiments prestats a través de la present nota informativa, dirigint la seva sol·licitud a info@xandre.cat, aportant acreditació de la seva identitat. En el cas que consideri que les seves dades hagin estat tractats de manera il · legítim, té dret a dirigir-se a l’Autoritat de Control per presentar una reclamació.

Processos de decisió automatitzats. Consentiment exprés.

El titular no utilitza, de cap manera, processos de decisió automatitzats concernents a les seves dades de caràcter personal. Amb l’enviament de les seves dades de caràcter personal a través del nostre formulari al web vostè dóna fe de l’exactitud i actualització dels mateixos, que ha estat informat de manera entenedora, precisa i inequívoca de l’ús i tractament que s’apliquessin a les seves dades , dels drets que l’assisteixen i que dóna el seu consentiment exprés perquè XANDRE, S.L.u els pugui utilitzar únicament i exclusivament per a la fi concret del servei contractat.

 
 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers, analitzant els seus hàbits de navegació, a la nostra pàgina web, amb la finalitat de garantir la qualitat, seguretat i millora dels serveis oferts a través de la mateixa. En els casos en què l'usuari no manifesti expresamense si accepta o no la instalacion de les cookies, però continui utilitzant la nostra pàgina web, s'entén que aquest ha donat el seu consentiment, informant expressament de la possibilitat de bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. Podeu obtenir més informació referent a això consultat la nostre POLÍTICA DE PRIVACITAT, i el nostre AVÍS LEGAL .

ACEPTAR
Aviso de cookies