Manteniment d’instal·lacions de baixa tensió

Amb la finalitat de donar compliment al nou Reglament Electrotècnic per baixa tensió, REBT.2002 RD 842/2002 de 2 d’agost i instruccions tècniques complementàries RD 363/2004 de 24 d’agost (el termini finalitza el proper 18-09-2008), Grup Xandre els ofereix els serveis com a empresa especialitzada en baixa tensió, per a la reparació de quantes anomalies dictamini l’informe tècnic emès per l’empresa col·laboradora de la Generalitat, amb la finalitat de garantitzar la seguretat de l’immoble i dels seus ocupants i disposar a posteriori del corresponent contracte de manteniment, tal i com ho exigeix la citada llei.

Manteniments i reparacions puntuals

Grup Xandre també ofereix el servei de manteniment en reparacions puntuals de tota mena en entorns comunitaris (elèctriques, baixants, pintura, gas, llum i paleteria).

 
 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers, analitzant els seus hàbits de navegació, a la nostra pàgina web, amb la finalitat de garantir la qualitat, seguretat i millora dels serveis oferts a través de la mateixa. En els casos en què l'usuari no manifesti expresamense si accepta o no la instalacion de les cookies, però continui utilitzant la nostra pàgina web, s'entén que aquest ha donat el seu consentiment, informant expressament de la possibilitat de bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador. Podeu obtenir més informació referent a això consultat la nostre POLÍTICA DE PRIVACITAT, i el nostre AVÍS LEGAL .

ACEPTAR
Aviso de cookies